วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

การสร้างเว็บ-1

การแก้ไขหน้าเว็บไซต์
ในการแก้ไขหน้าเว็บไซต์นั้นเป็นการใส่ข้อความ รูปภาพ หรือสิ่งต่างๆเข้าไปในเว็บไซต์เรา ซึ่งก่อนที่เราจะแก้ไขหน้าเว็บนั้น เราจะต้องทำการสร้างไซต์ให้ได้ก่อน เมื่อเราทำการสร้างไซต์ได้แล้ว ต่อไปจะเป็นวิธีการแก้ไขหน้าเว็บไซต์ ตามมาดูขั้นตอนการแก้ไขหน้าเว็บกันดีกว่า

1.คลิกที่ "แก้ไขหน้าเว็บ" ดังรูป
จากนั้นพิมพ์ข้อความที่ต้องการ เมื่อเราได้ข้อความที่ต้องการแล้ว คลิกที่ปุ่ม "บันทึก" จะได้ผลลัพธ์ ดังรูป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น