วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ขั้นตอนการสร้างไซต์

วิธีการสร้างเว็บไซต์ (Google Site)


ก่อนที่เราจะเริ่มสร้างไซต์ เราจะต้องเป็นสมาชิกของ google ก่อน โดยการไปสมัครขอใช้ Gmail หลังจากนั้นพอเราได้ username มาแล้ว ให้เราไปที่เว็บ Google หลังจากนั้นให้ไปที่ เพิ่มเติม ดังรูปด้านล่าง

แล้วเลือก ไซต์ จะได้ดังรูป
หลังจากนั้นให้คลิกปุ่ม "สร้างไซต์ใหม่" จะปรากฎหน้าต่างโต้ตอบ แล้วคลิก Yes


จะได้ดังรูป

หลังจากนั้นให้กรอกข้อมูลส่วนต่าง ๆ ตามที่ปรากฎ เช่น ตั้งชื่อไซต์ (จะเป็นภาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้) เว็บไซต์ของคุณจะอยู่ที่ URL (Google จะตั้งให้เราอัตโนมัติหากเราไม่ต้องการเปลี่ยนเราจะใช้ตัวที่โปรแกรมตั้งให้ก็ได้หรือหากเราต้องการแก้ไขเราก็ทำการแก้ไขได้เลย โดยจะต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)


เมื่อเรากรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้คลิกปุ่ม "สร้างเว็บไซต์" (ถ้าสร้างได้จะปรากฎหน้าเว็บไซตืดังรูป)
2 ความคิดเห็น:

  1. การเพิ่มบทความให้เว็บไซต์ที่ทำไว้แล้ว ทำอย่างไรครับ

    ตอบลบ